Description

Hạt Dổi có tinh dầu và là loại gia vị truyền thống của nhân dân vùng Tây Bắc, giống như hạt tiêu ở... Chi Tiết